GDPR

We appreciate your visit to our website and thank you for your interest in our company, our products and our web pages. Protecting your privacy when using our web pages is important to us. Therefore, please take note of the following information:


1) Basic Information about handling personal data Basically, you may visit our website without us collecting any personal data from you. Personal data is only collected if you voluntarily disclose such data for the purpose of concluding a contract or opening a customer account. Without your explicit consent, this data is merely used for contract performance and processing your inquiries. Upon complete fulfilment of the contract and complete payment of the purchase price your data will be stored with care for tax and commercial law retention periods, to be deleted upon expiry of these periods. When contacting us (for example via contact form or e-mail) personal data will be collected. It is evident from the respective input form which data are collected. Those data will be stored and processed exclusively for the purpose of responding to your enquiry or of getting in contact with you and for the connected technical administration. Your data will be deleted after final processing of your inquiry, if you so desire, provided that legal retention periods will not be barred by a deletion.


2) Transfer of personal data for the purpose of order handling For the purpose of contract fulfillment, personal data collected by us are transferred to the transport company commissioned with the delivery, provided this is required for delivering the goods.


3) Cookies
Among other things this website uses so-called “cookies” serving to make our Internet presence more user-friendly, effective and secure – for instance to accelerate navigation on our platform. Furthermore, cookies allow us to measure the frequency of website visits as well as general navigation. Cookies are small text files stored on your computer system. Please note that some of these cookies are transferred from our server to your computer system, mostly so-called “session cookies”. “Session cookies” are characterized by being automatically deleted from your hard drive upon the end of the browser session. Other cookies remain on your computer system and allow us to recognize your computer system during your next visit (so-called permanent cookies). You may certainly decline these cookies at any time provided your browser permits this. Please note that once your browser is set to decline cookies (from our website) certain features of this website may not be available or restricted.


4) Information on Customer Rights and Contacts You are entitled to obtain information on your saved data free of charge and on how to correct, block or delete this data where applicable. Please contact us with any further inquiries about the collection, processing or use of your personal data. The same shall apply for obtaining information, your requests to block, delete or correct your personal data as well as for withdrawals of granted consents.
Apreciem vizita dvs. pe site-ul nostru și vă mulțumim pentru interesul dvs. pentru compania noastră, produsele noastre și paginile noastre web. Protejarea confidențialității dvs. atunci când utilizați paginile noastre web este importantă pentru noi. Prin urmare, vă rugăm să rețineți următoarele informații:


1) Informații de bază despre gestionarea datelor cu caracter personal În mod practic, puteți vizita site-ul nostru web fără ca noi să colectăm date personale de la dvs. Datele cu caracter personal sunt colectate numai dacă dezvăluiți în mod voluntar aceste date în scopul încheierii unui contract sau deschiderii unui cont de client. Fără consimțământul dvs. explicit, aceste date sunt folosite doar pentru executarea contractului și pentru procesarea solicitărilor dvs. După îndeplinirea contractului și plata completă a prețului de achiziție datele dvs. vor fi stocate cu grijă pentru perioadele de păstrare a dreptului fiscal și comercial, care vor fi șterse la expirarea acestor perioade. Când ne contactați (de exemplu, prin formularul de contact sau e-mail), datele personale vor fi colectate. Datele colectate sunt evidente din formularul de introducere. Aceste date vor fi stocate și prelucrate exclusiv în scopul de a răspunde la întrebarea dvs. sau de a intra în contact cu dvs. și pentru administrația tehnică conectată. Datele dvs. vor fi șterse după prelucrarea finală a solicitarii dvs., dacă doriți acest lucru, cu condiția ca perioadele de păstrare legală să nu fie restricționate de o ștergere.


2) Transfer de date cu caracter personal în scopul manipulării comenzilor În scopul îndeplinirii contractului, datele personale colectate de noi sunt transferate către compania de transport, cu condiția ca acestea să fie necesare pentru livrarea mărfii.


3) Cookie-uri
Printre altele, acest site web folosește așa-numitele „cookie-uri” care servesc pentru a face prezența noastră pe Internet mai prietenoasă, eficientă și mai sigură - de exemplu, pentru a accelera navigarea pe platforma noastră. Mai mult, cookie-urile ne permit să măsurăm frecvența vizitelor site-ului, precum și navigarea generală. Cookie-urile sunt mici fișiere text stocate pe sistemul dvs. de computer. Vă rugăm să rețineți că unele dintre aceste cookie-uri sunt transferate de pe serverul nostru către sistemul dvs. computer, în mare parte așa-numitele „cookie-uri de sesiune”. „Cookie-urile de sesiune” se caracterizează prin faptul că sunt șterse automat de pe hard disk la sfârșitul sesiunii browserului. Alte cookie-uri rămân pe sistemul dvs. computer și ne permit să recunoaștem sistemul dvs. computer în următoarea vizită (așa-numitele cookie-uri permanente). Cu siguranță, puteți refuza aceste cookie-uri în orice moment, cu condiția ca browserul să permită acest lucru. Vă rugăm să rețineți că, odată ce browserul dvs. este setat să refuze cookie-urile (de pe site-ul nostru web), anumite funcții ale acestui site nu pot fi disponibile sau restricționate.


4) Informații privind drepturile și contactele clienților Aveți dreptul să obțineți informații despre datele dvs. salvate în mod gratuit și despre modul de corectare, blocare sau ștergere a datelor, dacă este cazul. Vă rugăm să ne contactați pentru orice întrebări suplimentare despre colectarea, prelucrarea sau utilizarea datelor dvs. personale. Același lucru se aplică pentru obținerea de informații, cererile dvs. de blocare, ștergere sau corectare a datelor personale, precum și pentru retragerea consimțământului acordat.